12% - Ζητήματα Συμψηφισμών Εργοδοτικού Κόστους

 


Επιστολή των συλλόγων οικονομολόγων Λογιστών , Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης σχετικα με το 12% που αφορά το εργοδοτικό κόστος στη Θράκη 

ΠΡΟΣ 

κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

Υπουργό Οικονομικών 

Κοινοποίηση: 

Βουλευτές (Θράκης) 

Κο Κωστή Χατζηδάκη  

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

Κο Θεόδωρο Σκυλακάκη 

Αν. Υπουργό Οικονομικών 

Κο Απόστολο Βεσυρόπουλο 

Υφυπουργό Οικονομικών 

Θέμα: «Ζητήματα που προκύπτουν με την εφαρμογή άρθρου 87 του ν. 4706/2020  (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2014 (Α΄ 177)» 

Σχετικά: 

- ΚΥΑ 42784/359 

- Εγκύκλιο ΟΑΕΔ 72751/25.11.2020 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Έπειτα από τη δημοσίευση της 47284/359/17-11-2020 κοινής απόφασης των  Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με  τη διαδικασία πληρωμής των ανεξόφλητων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από την  επιδότηση του εργοδοτικού κόστους για την περίοδο 2010-2015, και κατά την  εφαρμογή της, έχουν προκύψει ζητήματα τα οποία δυσχεραίνουν την ουσιαστική  υλοποίηση της ως άνω απόφασης. 

Η εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ 47284/359 έχει ξεκινήσει, έπειτα και από τη  δημοσίευση της με Αρ. Πρωτ. 72751/25-11-2020 Εγκυκλίου του ΟΑΕΔ, για τις  επιχειρήσεις που έχουν είτε ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε ρυθμισμένες έναντι της  Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Βάσει ενημέρωσης 

που υπάρχει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι θέμα  ημερών να εκκινήσουν και οι πρώτοι συμψηφισμοί. 

Ωστόσο η παρέμβαση μας έγκειται στο ότι δεν έχουν εξειδικευθεί προς τις αρμόδιες  υπηρεσίες, οι όροι που προβλέπει η ΚΥΑ 47284/359, περί συμψηφισμού των  απαιτήσεων για επιχειρήσεις που δεν έχουν Φορολογικές και Ασφαλιστικές  υποχρεώσεις, αλλά διατηρούν την απαίτηση έναντι του ΟΑΕΔ για την επιδότηση του  εργοδοτικού κόστους περιόδου 2010-2015 

Η ως άνω προαναφερθείσα Εγκύκλιο του ΟΑΕΔ 72751/25.11.2020, αρθ. 5, ορίζει ότι  το ΚΠΑ2 εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων δικαιούχων αρχικά μέχρι του  ύψους των υφιστάμενων υποχρεώσεων προς την Φορολογική Διοίκηση και των  Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδοντας εκκαθαριστική απόφαση, και στη  συνέχεια με μελλοντικές προκύπτουσες υποχρεώσεις προς αυτά. Η εν λόγω  διαδικασία εφαρμόζεται τόσο κατά την πρώτη εκκαθάριση των ανεξόφλητων  απαιτήσεων των επιχειρήσεων - δικαιούχων όσο και στις μελλοντικές εφόσον αυτές  υπάρχουν. 

Από τα ανωτέρω απορρέει ότι ο ΟΑΕΔ θα εκκαθαρίζει μελλοντικές απαιτήσεις μόνο  όταν οι επιχειρήσεις έχουν, είτε βεβαιωμένες είτε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει δίχως  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (διαγωνισμοί του δημοσίου, τραπεζικές  χρηματοδοτήσεις, προγράμματα ΕΣΠΑ, κ.α.) και αναλογιζόμενοι το χρόνο που  χρειάζεται ο ΟΑΕΔ και τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στις σχετικές  εκκαθαρίσεις, καθιστά την ΚΥΑ 47284/359/17-11-2020 ανεφάρμοστη για  επιχειρήσεις οι οποίες εκπληρώνουν απόλυτα τις φορολογικές και ασφαλιστικές  υποχρεώσεις τους. Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με το πνεύμα της υγιούς  επιχειρηματικότητας αλλά επιβραβεύει για άλλη μια φορά τους απρόθυμους στη  συμμόρφωση επιχειρηματίες και ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 

Θεωρούμε πέραν κάθε υγιούς επιχειρηματικής λογικής, τις προτροπές Υπηρεσιακών  Λειτουργών, να δημιουργήσουν οι επιχειρήσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές για να  μπορέσουν να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη απόφαση. 

Ως Σύλλογοι των τριών νομών της Θράκης, με τα μέλη μας, επαγγελματίες Λογιστές  – Φοροτεχνικοί – Οικονομολόγοι να συνεπικουρούν εκατοντάδων επιχειρήσεων, 

πολλές εκ των οποίων έχουν εκκρεμείς απαιτήσεις από τον ΟΑΕΔ της περιόδου  2010-2015, προτείνουμε τη δημιουργία ενός Πιστωτικού Υπολοίπου, ως  υπερείσπραξη, στο ΑΦΜ της κάθε δικαιούμενης επιχείρησης με το προς απαίτηση  ποσό. 

Με την συγκεκριμένη διευκρίνηση – πρόβλεψη θεωρούμε ότι επιλύεται οριστικά το  χρόνιο ζήτημα συμψηφισμού των απαιτήσεων όλων των δικαιούμενων επιχειρήσεων. 

Με εκτίμηση 

Σύλλογος Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου 

Σύλλογος Λογιστών Ροδόπης 

Ένωση Φοροτεχνικών-Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ξάνθης

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια