Ιερό Δέος

Ιερό Δέος
Την πρώτη ώρα εισήλθαν στον Ιερό Ναό.
Μετά την πύλη έστριψαν αμέσως δεξιά.
Για άλλους θα ήταν μια παράξενη...
http://lygeros.org/articles.php?n=29941&l=gr

Πλάγια Αντεπίθεση
Δεν κάθισε.
Παρέμεινε όρθιος λόγω σεβασμού.
Όσο πιο κοντά γινόταν...
http://lygeros.org/articles.php?n=29942&l=gr

Το Σώμα του Πνεύματος
Το ίδιο το Σώμα του Πνεύματος ήταν στη πλώρη
για να φανεί η πίστη σε όσους το είχαν ανάγκη
εκείνοι και να ξέρουν οι άλλοι ότι δεν θα ...
http://lygeros.org/articles.php?n=29943&l=gr

Πριν το Ιερό
Βγήκαν από το χώρο του Χρόνου για να δουν το Ιερό.
Πριν όμως, πέρασαν από τον κεντρικό άξονα.
Για να εισέλθουν στην προστασία...
http://lygeros.org/articles.php?n=29944&l=gr