Σε σχολεία Κάδοι Συλλογής Τηγανελαίων.

Τοποθετούμε -ύστερα από έγκριση των αρμόδιων Σχ. Επιτροπών και Διευθύσεων, Ειδικούς Κάδους για την
Συλλογή Χρησιμοποιημένων Οικιακών Τηγανελαίων
σε Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια - Λύκεια που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Φιλαδελφία

-Οι οικογένειες και τα νοικοκυριά ΕΙΜΑΣΤΕ οι βασικοί παράγοντες των κοινωνιών και της οικονομίας.
ΕΙΜΑΣΤΕ υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πόρων και τη βιώσιμη κατανάλωση σε επίπεδο νοικοκυριού.
-Πολιτισμός, αξίες και παραδόσεις καθορίζουν τις αποφάσεις των οικογενειών και των νοικοκυριών.
Διαχωρισμός στην πηγή, 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση της κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση.   

Ας προσπαθήσουμε ΟΛΟΙ να φροντίσουμε για τον διαχωρισμό στην πηγή (ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ), 
·         τη ΜΕΙΩΣΗ
·         την ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
·         την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ των απορριμάτων που παράγουμε  

Η εκπαίδευση της κοινωνίας θα δώσει ΜΟΝΟ τη σωστή πληροφορία. Είμαστε ΟΛΟΙ υπεύθυνοι για:
 • διαχωρισμό στην πηγή (ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ), 
 • ανακύκλωση και
 • φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση του οργανικού υπολείμματος
 • εκπαίδευση της κοινωνίας
Τα απορρίμματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη σύστασή τους: 
·         σε οργανικά (φρούτα, λαχανικά, κουκούτσια, φύλλα, κλπ) Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν περίπου το 40%-60% του συνόλου των αποβλήτων που παράγουμε στο σπίτι μας.
·         σε ανόργανα (πλαστικό, γυαλί, μέταλλα, κλπ)
·         σε στερεά (τρόφιμα, ξύλο, ύφασμα, συσκευές, ελαστικά, υλικά συσκευασίας, κλπ)
·         σε υγρά που διαιρούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
τα βιομηχανικά απόβλητα και τα αστικά απόβλητα ή λύματα. Βιομηχανικά απόβλητα θεωρούνται όλα τα υγρά που αποβάλλονται από μία βιομηχανία ή άλλη εγκατάσταση, τα οποία συνήθως περιέχουν υπολείμματα από τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα της εγκατάστασης. 
Αστικά απόβλητα θεωρούνται τα υγρά που προέρχονται από τους χώρους εξυπηρέτησης προσωπικού π.χ. λουτρά, τουαλέτες, νιπτήρες, κ.λπ. 

Και ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους:
·         σε αστικά απορρίμματα
·         απόβλητα ορυχείων
·         βιομηχανικά απόβλητα
·         νοσοκομειακά απόβλητα και
·         επικίνδυνα απόβλητα

  Διαχείριση απορριμμάτων

·         Μία βασική διαφορά είναι ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις οι κάδοι των οικιακών απορριμμάτων δεν βρίσκονται στον δρόμο ή στα πεζοδρόμια όπως στην Ελλάδα, αλλά μέσα στις αυλές των σπιτιών ή εντός των χώρων οικιών και πολυκατοικιών. 

Είμαστε σημαντικοί και σπουδαίοι, καθοριστικοί, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική μας θέση. 
Καθημερινά ψηφίζουμε με το πιρούνι μας, με τις επιλογές μας, με την αδιαφορία μας, 
 • τι γεωργία, 
 • τι ανάπτυξη, 
 • τι εξέλιξη και 
 • τι κόσμος θα υπάρξει αύριο.

Γίνε ΔΩΡΗΤΗΣ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ

Συλλέγουμε το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο για την παραγωγή βιο-diesel
*ένα λίτρο τηγανέλαιο, όταν πετιέται, μολύνει χιλιάδες λίτρα νερού 

Τι επιπτώσεις υπάρχουν
Τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια πρέπει να αποθηκεύονται και να πηγαίνουν σε ειδικά εργαστήρια στην συνέχεια, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να περάσουν με άλλους τρόπους στην διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου.
Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι μέχρι και πριν 5 χρόνια επιτρεπόταν τα χρησιμοποιημένα έλαια να δίνονται για ζωοτροφές, λόγω της θερμιδικής τους αξίας
τα χρησιμοποιημένα έλαια που ρίχνονται στους βόθρους δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο, αλλά και στον υδροφόρο ορίζοντα.
συνηθίζουν να επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού και να κολλάνε στα τοιχώματα των σωλήνων αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των ελαιο/λιπο-διαχωριστών.
Εάν συνεχιστεί η απόρριψή τους αμείωτα, θα συσσωρευτούν, θα σχηματίσουν ένα σκληρό στρώμα και τελικά θα φράξουν τις γραμμές αποχέτευσης. 

Η απόρριψη των λιπών και των ελαίων στα σκουπίδια έχει ΜΟΝΟ μειονεκτήματα.
Πρώτα, πετιόνταν συνήθως μέσα στα δοχεία στα οποία αγοράστηκαν αρχικά.  Έτσι όμως η συγκεκριμένη συσκευασία αποστερείται από το ρεύμα των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δηλαδή ζημιώνει η επιβεβλημένη από το νόμο ανακύκλωση συσκευασιών,
οι συσκευασίες αυτές προσαυξάνουν το ποσοστό εκείνο των αποτιθέμενων σκουπιδιών που δεν βιοαποικοδομείται και παραμένει επί δεκαετίες αναλλοίωτο στις χωματερές, ΜΕ ΣΥΝΕΧΉ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΪΩΝ-ΕΚΡΗΞΕΩΝ,
ενώ τέλος συνεισφέρουν και στην αύξηση του όγκου των γενικών σκουπιδιών.  

Έπειτα, όταν η συσκευασία των απορριπτόμενων τηγανελαίων ‘μασηθεί’ στα κλασικά απορριμματοφόρα, τα λίπη και έλαια χύνονται στη γενική μάζα των σκουπιδιών, καλύπτοντάς τα και ενισχύοντας έτσι την τάση τους για αναερόβια ζύμωση και ανάδυση δυσάρεστων οσμών όπου αποτεθούν. 

Εάν πάλι κανείς επιλέξει να χύσει τα λίπη και λάδια αυτά στην αποχέτευση, προκαλεί πάλι τριπλό κακό. 
 • Πρώτα, προκαλεί εκούσια βουλώματα και δυσοσμία στο δίκτυο αποχέτευσης του κτηρίου του και επιβαρύνει σοβαρά το λιποσυλλέκτη, που ο νόμος του επιβάλλει να διαθέτει.      
 • Έπειτα, επιβαρύνει το δίκτυο αποχέτευσης πόλης με δυσοσμία και φραγές.
 • Τέλος, επιβαρύνει το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων της πόλης του, καθώς τα λίπη και έλαια, ελαφρύτερα από το νερό, εμποδίζουν το ατμοσφαιρικό οξυγόνο να διεισδύσει στο υδατικό ρεύμα των αποβλήτων και να συμβάλει στην ανάπτυξη των απαραίτητων μικροοργανισμών.
χρησιµοποιηµένο λάδι…
·         ∆ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί τη βουλώνει.
·         ∆ΕΝ το πετάµε στα σκουπίδια γιατί τα κάνει εύφλεκτα.
·         ∆ΕΝ το πετάµε στη θάλασσα γιατί διώχνει πλαγκτόν και ψάρια.
·         ∆ΕΝ το πετάµε στην ύπαιθρο γιατί µολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα.
·         ∆ΕΝ το ταΐζουµε στα ζώα µας γιατί τελικά θα καταλήξει στο πιάτο µας.
·         ∆ΕΝ το τρώµε εµείς γιατί µας βλάπτει σοβαρά.

«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ»

Ενάμισι λίτρο λάδι μπορεί να δημιουργήσει κηλίδα ίση με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου  

Συγκεντρώνουμε
τα φυτικά έλαια και
τα διάφορα λίπη που περισσεύουν από την παρασκευή των φαγητών
το τηγανέλαιο χωρίς ζουμιά και νερό.
Τα βάζουμε σε μπουκάλια
τα συγκεντρώνουμε στο ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
και τα αξιοποιούμε, προσφέροντας τα για τη δημιουργία βιομάζας που χρησιμεύει στην παραγωγή καθαρού βιοντίζελ !
- 6ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Χ. Βαμβακά
- Μ/κο Δ.Σχ. Μάστανλη Κομοτηνής
Μίνωα 17
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Στ. Κυριακίδη 93                                                 
- 2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Θέμιδος 4 
- 13ο νηπ/γειο Κομοτηνής
Μ.Μ.Ανθίμου 1
- 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
14ης ΜΑΪΟΥ ΤΕΡΜΑ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,
- Γ. Ρίτσου 4
3ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Φιλίππου 33
- 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Φαναρίου Ροδόπης, Φανάρι Ροδόπης, Τ.Κ 69100
- Γυμνάσιο Ξυλαγανής
- 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ
Αμαξάδες
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ
-1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΩΝ
- 1ο( 2/θ) Νηπιαγωγείο Σαπών, Σάπες, Κερασούντος 25,
- 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ξυλαγανής
Σωκράτη 11
 - Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλίστης

Φ ι λ α δ ε λ φ ί α
ομάδες ΕπιΧειρηματικότητας-ΣυνΕργασίας-Αλληλοβοήθειας :
philadelpheia@gmail.com
6932302172

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια