ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΣΤΟ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 στις 12:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων και επιπτώσεων από χιονοπτώσεις – παγετό και πλημμύρες.


ΘΕΜΑ: «Σύγκλιση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο), Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξανδρούπολης για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων – παγετού και πλημμυρών χειμερινής περιόδου 2013-2014»

ΣΧΕΤ. :
 1. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις- Σύσταση, σύγκληση Σ.Τ.Ο.».
 2. Του άρθρου 1 και 9 του Ο.Ε.Υ Δήμου Αλεξανδρούπολης (15231/12-10-2011).
 3. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων».
 4. Τη με αριθμ. 6140/25-10-2013 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π, «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2012-2013».
 5. Τη με αριθμ. 5246/16-9-2013 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π, «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

Καλούμε σε σύσκεψη τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Λ. Δημοκρατίας 306 – 2ος όροφος).
Θέμα του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου αποτελεί η οργάνωση, ο συντονισμός και η εν γένει ετοιμότητα των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού, ενόψει της χειμερινής περιόδου 2013-2014. Θα συζητηθούν θέματα τα οποία αφορούν τόσο την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από χιονοπτώσεις-παγετούς καθώς και πλημμυρικών φαινομένων.
Η συμμετοχή όλων των αποδεκτών της παρούσης κρίνεται απαραίτητη.Μ.Ε.Δ
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Πολιτικής Προστασίας
Γκότσης Νικόλαος
Συνημμένα:
 • Θεματολόγιο συζήτησης              

                 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

α) Για ενέργεια :

 1. Μέλη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Αλεξανδρούπολης
1.1 Εκπρόσωπος Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος πλειοψηφίας  
1.2 Εκπρόσωπος ΧΙΙ Μ/Κ Μ.Π.
1.3 Εκπρόσωπος 31 Μ/Κ ΤΑΞΠΖ
1.4 Εκπρόσωπος Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης
1.5 Εκπρόσωπος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης
1.6 Εκπρόσωπος Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης
1.7 Εκπρόσωπος Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης
1.8 Εκπρόσωπος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξανδρούπολης
1.9 Εκπρόσωπος Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αλεξανδρούπολης
1.10 Εκπρόσωπος Τ.Ο.Ε.Β. Φερών-Πέπλου

 1. Λοιποί φορείς – εκπρόσωποι
 1. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης
  1. Πρόεδροι ή εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων (Άβαντα, Αισύμης, Κίρκης, Μάκρης, Συκοράχης)
 2. Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης
  1. Πρόεδροι ή εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων ( Άνθειας, Δωρικού, Λουτρού, Νίψας)
  2. Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης
 3. Αντιδήμαρχος Φερών
  1. Πρόεδροι ή εκπρόσωποι Δημοτικών Κοινοτήτων Φερών και Πέπλου
  2. Πρόεδροι ή εκπρόσωποι  Τοπικών Κοινοτήτων (Αρδανίου, Δορίσκου, Καβησού, Πυλαίας, Τριφυλλίου)
  3. Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Δημ. Ενότητας Φερών
 4. Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξ/πολης
 5. Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αλεξανδρούπολης
  1. Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
 6. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ / Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
 7. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ / Δ/ση Τεχνικών Έργων
 8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. / Περιφερειακή Υπηρεσία Κομοτηνής
 9. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α.Α.   
 10. Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων
 11. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΝΠΔΔ)
 12. Διεύθυνση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου
 13. Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου
 14. Υπεύθυνος Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Αλεξανδρούπολης

β) Για κοινοποίηση
 1. Περιφέρεια Ανατ. Μακ. – Θράκης / Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

γ) Εσωτερική διανομή
 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων χειμερινών φαινομένων περιόδου 2013-2014 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης


Α/Α
ΘΕΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1
Εισήγηση προέδρου Σ.Τ.Ο.

Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
2
Εισήγηση εντεταλμένου συμβούλου Πολίτικης Προστασίας Δήμου Αλεξανδρούπολης

3
 • Έλεγχος και  προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων.
 • Διαπιστώσεις από τα  πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία παρατηρήθηκαν τη προηγούμενη χειμερινή περίοδο.
 • Έλεγχος αντιπλημμυρικών έργων και συντήρησης τους

 • Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 • Επιτροπές Αστυνόμευσης Ρεμμάτων
 • 4
  • Έλεγχος και καθαρισμός των δικτύων  ομβρίων υδάτων των φρεατίων εντός των αστικών περιοχών.
  • Μέσα και δυναμικό υποβοήθησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων

 • Εκπρόσωπος Δ.Ε.Υ.Α Αλεξανδρούπολης και Φερών
 • 5
  • Ετοιμότητα μέσων (οχημάτων) και ανθρωπίνου δυναμικού Δήμου Αλεξανδρούπολης για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων – παγετού και πλημμυρικών φαινομένων

 • Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
 • 6
  • Διαπιστώσεις, προβλήματα, προτάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων από έντονα καιρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.

 • Εκπρόσωποι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
 • 7
  • Αποχιονισμός οδικών δικτύων, κατανομή αρμοδιοτήτων
  • Δυνατότητες συνεργασίας και ορθολογικότερης αξιοποίησης μέσων και δυναμικού στις δράσεις εκχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού.

 • Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Έβρου
 • Εγνατία Οδός Α.Ε
 • 8
  • Προστασία αστέγων κατά τη περίοδο του χειμώνα, σχεδιασμός Δήμου

 • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου
 • 9
  • Έγκαιρη ενημέρωση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο από έντονα καιρικά φαινόμενα.

 • Εκπρόσωπος Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης
 • 10
  • Σχεδιασμός Π.Υ για τη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

 • Εκπρόσωπος Πυροσβεστικής  Αλεξανδρούπολης
 • 11
  • Δυνατότητες συνδρομής της ΧΙΙ Μ/Κ Μ.Π και 31Μ/Κ ΤΑΞΠΖ στην αντιμετώπιση προβλημάτων από θεομηνείες

 • Εκπρόσωποι ΧΙΙ Μ/Κ Μ.Π και 31Μ/Κ ΤΑΞΠΖ
 • 12
  • Θέματα λειτουργίας και δράσεων σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης σε περιπτώσεις έκτακτων φαινομένων

 • Εκπρόσωποι Διευθύνσεων Α’θμιας και Β’θμιας  εκπαίδευσης.
 • 13
  • Συνεισφορά και θέματα Εθελοντικών οργανώσεων

 • Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων
 • 14
  • Τοποθετήσεις λοιπόν εμπλεκομένων μελών Σ.Τ.Ο.  Συζήτηση
  Μ.Ε.Δ
  Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
  Πολιτικής Προστασίας
  Γκότσης Νικόλαος

  Δημοσίευση σχολίου

  0 Σχόλια