Γιατί η Κομισιόν δεν τηρεί την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία σε σχέση με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής;

Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου, με βάση τις διαπιστώσεις του WWF

"Η χώρα πρέπει να προωθήσει ουσιαστικές και δίκαιες μεταρρυθμίσεις και να συμμαζέψει τα δημοσιονομικά της, μεταξύ άλλων και το χρέος της. Δεν μπορεί, όμως, στο όνομα της δημοσιονομικής προσαρμογής να προστίθεται τεράστιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό χρέος. Αν καταστρέψουμε και το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή, δεν πρόκειται να υπάρξει βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος εξηγώντας τον χαρακτήρα της ερώτησης του προς την Κομισιόν σχετικά με την μη τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Η ερώτηση βασίστηκε σε πρόσφατη άρθρο-τοποθέτηση του WWF. Υπενθυμίζεται ότι η οργάνωση είχε δημοσιοποιήσει πριν λίγο καιρό και την έκθεσή της για "Μια Ζωντανή Ελληνική Οικονομία για το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο".  Το WWF στην τοποθέτησή του, που βασίζεται σε διαπιστώσεις του παρατηρητηρίου για την κρίση, http://www.wwf.gr/crisis-watch/, επισημαίνει ότι "Στην θλιβερή πραγματικότητα της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η στυγνή εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος θεωρείται από τα πληττόμενα κράτη μέλη ως μια γρήγορη λύση, λύση για την ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Μετά από δεκαετίες τεράστιων δαπανών σε ένα μη-βιώσιμο, μη-αειφόρο οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο, η πολιτική απάντηση της ΕΕ είναι ουσιαστικά μια συνταγή για μια πολύ πιο βαθιά και μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική κρίση". 
Ο Ν. Χρυσόγελος επισημαίνει ότι: «Από πολλές πλευρές καταγράφονται πολύ σοβαρές οπισθοχωρήσεις στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την ίδια την Κομισιόν. Μια από τις σοβαρότερες καταγγελίες προέρχεται από WWF και σχετίζεται κυρίως με τις επιπτώσεις του ελληνικού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στο ελληνικό περιβάλλον και το γεγονός ότι αυτό δεν φαίνεται να έχει γίνει αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, και άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως για τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για τα αυτοκίνητα και για τα χημικά φαίνεται ότι τελούν υπό την άμεση απειλή περιβαλλοντικής οπισθοχώρησης. Επίσης, σε πληθώρα δικών μου ερωτήσεων για περιβαλλοντικά προβλήματα της Ελλάδας, οι απαντήσεις της Κομισιόν είναι ανεπαρκέστατες και σε ορισμένες περιπτώσεις απαράδεκτες.
Τα Ευρωπαϊκά Πράσινα Κόμματα αποτελούν την κύρια πολιτική δύναμη που πιέζει για μια οικολογική μετάβαση και ως λύση στην κρίση. Ωστόσο, αυτό που παρατηρούν από την Κομισιόν, με τη σημερινή της σύνθεση, είναι μια άνευ προηγουμένου οπισθοχώρηση στο Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο, το οποίο μέχρι σήμερα ήταν πρωτοποριακό. Δεν γνωρίζω πως θα δικαιολογηθεί η Κομισιόν σε τέτοιες σοβαρές καταγγελίες. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι όλοι εμείς στους Πράσινους, θα προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο ώστε να αντιστραφούν αυτές οι καταστροφικές επιλογές της Κομισιόν».
"Μια βασική απαίτησή μας ως Πράσινοι είναι να αξιολογηθεί ολόκληρο το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και ως προς τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις. Ήδη με πρωτοβουλία μας ξεκίνησε η εξέταση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου των επιπτώσεων στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, και ζητάμε ανάλογη εξέταση από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ως προς τις επιπτώσεις του στην περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Στην ερώτηση, ο Ν. Χρυσόγελος αναφέρεται και στην πρωτοβουλία REFIT της Κομισιόν, η οποία σχεδιάστηκε για την αναθεώρηση τομέων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που κρίνονται ανεπαρκείς, μεταξύ των οποίων και οι εξαγωγές αποβλήτων, το δίκτυο Natura 2000, ολόκληρο το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, τα καταναλωτικά δικαιώματα, η διατροφική νομοθεσία και η προστασία των θαλάσσιων οργανισμών. Επειδή και εδώ υπάρχουν επιφυλάξεις για την περιβαλλοντική οπισθοχώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο ευρωβουλευτής ρωτά τι διασφαλίσεις υπάρχουν για το ότι πρωτοβουλίες όπως η REFIT θα ενισχύσουν αντί να χαλαρώσουν τις προστατευτικές ευρωπαϊκές νομοθεσίες για το περιβάλλον.
             
Ακολουθεί η ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου

Θέμα:         Προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής υπερχρεωμένων χωρών, Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντική υποχώρηση της ΕΕ.
Σε πρόσφατο άρθρο-τοποθέτηση , η Διεθνής Περιβαλλοντική Οργάνωση WWF, διαπιστώνει ότι "Στην θλιβερή πραγματικότητα της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η στυγνή εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος θεωρείται από τα πληττόμενα κράτη μέλη ως μια γρήγορη λύση, λύση για την ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Μετά από δεκαετίες τεράστιων δαπανών σε ένα μη-βιώσιμο, μη-αειφόρο οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο, η πολιτική απάντηση της ΕΕ είναι ουσιαστικά μια συνταγή για μια πολύ πιο βαθιά και μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική κρίση" και θέτει το εξής ερώτημα: "Γιατί τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής που επιβάλλονται στις υπερχρεωμένες χώρες δεν επεξεργάζονται σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων;". Στην πρόσφατη πρωτοβουλία “REFIT-Fit for Growth”, που ανακοινώθηκε από την Κομισιόν στις 2 Οκτωβρίου , εγείρονται επίσης σοβαρές ανησυχίες για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. Εντός των αντικειμένων που επιλέχθηκαν για "ελέγχους καταλληλότητας" (fitness checks) περιλαμβάνονται και οι εξαγωγές αποβλήτων, το δίκτυο Natura 2000, ολόκληρο το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, τα καταναλωτικά δικαιώματα, η διατροφική νομοθεσία και η προστασία των θαλάσσιων οργανισμών. Ωστόσο, οργανώσεις όπως το WWF και πάλι εγείρουν σοβαρές επιφυλάξεις . Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Τι απάντηση έχει να δώσει στο ερώτημα του WWF για την τήρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε σχέση με τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής που επιβάλλονται στις υπερχρεωμένες χώρες;
2. Τι διασφαλίσεις έχει να παρέχει για το ότι πρωτοβουλίες όπως η REFIT θα ενισχύσουν αντί να χαλαρώσουν τις προστατευτικές ευρωπαϊκές νομοθεσίες για το περιβάλλον;
3. Θεωρεί ότι τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής που εφαρμόζονται στις χώρες κρίσης, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι εναρμονισμένα με τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020;

WWF's CrisisWatch 19, http://www.wwf.gr/crisis-watch/"Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, τοNatura 2000 υπήρξε το αντικείμενο πολλών επικρίσεων για την κατάρτιση κόκκινων γραμμών απέναντι σε αναπτυξιακά έργα με βαρύ αποτύπωμα σε περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας". Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για τα αυτοκίνητα και η πολιτική για τα χημικά της ΕΕ "δυστυχώς, αποτελούν δύο τομείς της νομοθεσίας που είναι υπό την άμεση απειλή περιβαλλοντικής οπισθοχώρησης".

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια