Η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών στην 1η Παγκόσμια Ανθρωπιστική διάσκεψη

Η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών
στην 1η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη
(Κωνσταντινούπολη, 23-24/5/2016)

Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη συγκαλείται για πρώτη φορά το διήμερο 23 -24 Μαΐου 2016 στην Κωνσταντινούπολη, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σκοπός της αποτελεί η δέσμευση της διεθνούς κοινότητας στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο και η  λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεγαλύτερης ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.


Περίπου πέντε χιλιάδες ηγετικές φυσιογνωμίες από την πολιτική, τον επιχειρηματικό κόσμο, τις οργανώσεις αρωγής και ανθρωπιστικής βοήθειας και την κοινωνία των πολιτών έχουν προσκληθεί, ώστε να συνεισφέρουν στη δημιουργία κοινού μετώπου για την επούλωση των πληγών εκατομμυρίων συνανθρώπων μας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Ταυτόχρονα, η  από κοινού ώθηση της υιοθέτησης πλαισίου για την αποφυγή περιβάλλοντος δημιουργίας ανθρωπιστικών κρίσεων, αποτελεί βασική στόχευση της εν λόγω διάσκεψης.


Η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Μία Ανθρωπότητα: Ας μοιραστούμε την Ευθύνη», δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 9 Φεβρουαρίου 2016 ενόψει της Διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης και στις έξι επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε. (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ρωσικά, κινέζικα και αραβικά). Σε αυτήν, αποτυπώνεται η τραγική κατάσταση που βιώνουν καθημερινά μεγάλα τμήματα του πληθυσμού του πλανήτη μας, λόγω βίαιων συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών. Παράλληλα, γίνεται λόγος για την ανάγκη στρατηγικών αλλαγών σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο προς όφελος της ανθρωπότητας.  


Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα ευρήματα του βασικού αυτού κειμένου της Διάσκεψης, το 2015 υπολογίστηκε ότι 125 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάστηκαν ανθρωπιστική βοήθεια, 60 εκατομμύρια άτομα εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους, 37 χώρες επηρεάστηκαν από την ανθρωπιστική κρίση, ενώ χρειάστηκε να δαπανηθούν περί τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπισή της.


Ειδικότερα, ορισμένα χαρακτηριστικά στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι:
  • το 80% της ανθρωπιστικής κρίσης οφείλεται στις ένοπλες συγκρούσεις
  • το 90% των ατόμων που σκοτώνονται ή τραυματίζονται από εκρηκτικά όπλα σε κατοικημένες περιοχές, είναι πολίτες και όχι στρατιώτες
  • σήμερα το 43% του πληθυσμού του πλανήτη διαβιεί σε εύθραυστες γεωπολιτικά και περιβαλλοντικά περιοχές, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 62% μέχρι το 2030
  • μόλις το 0,4% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας δαπανήθηκε το 2014 για την ετοιμότητα απέναντι στις καταστροφές.


Ωστόσο, τα θέματα προστασίας των γυναικών δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν από την θεματολογία της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης. Στην 67 σέλιδη έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η παράγραφος 77 είναι αφιερωμένη στις γυναίκες και τα κορίτσια, δεδομένου ότι συχνά πέφτουν θύματα πολλαπλών διακρίσεων σε μία κρίση, κυρίως όταν εκτοπίζονται, μεταναστεύουν, ανήκουν σε εθνική μειονότητα, είναι μονογονείς, απάτριδες ή ανάπηρες.


Η συγκεκριμένη παράγραφος εξειδικεύεται σε επόμενες ενότητες με τη συμπερίληψη δύο κεφαλαίων αφιερωμένες αποκλειστικά σε ζητήματα φύλου. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα «Ενδυνάμωση και προστασία γυναικών και κοριτσιών» περιλαμβάνει τρεις παραγράφους (94-96 στη σελίδα 26). Ακολουθεί η ενότητα «Εξάλειψη της έμφυλης βίας και μεταχείριση με αξιοπρέπεια όσων επιζούν», η οποία αναφέρεται στο ευαίσθητο θέμα της βίας κατά του γυναικείου πληθυσμού με έμφαση στην ανάγκη εξάλειψης του κοινωνικού στίγματος στα θύματα με τη συνδρομή ολοκληρωμένων πολιτικών και για τα δύο φύλα (παράγραφοι 97-99 στη σελίδα 27):


Η έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών αποτυπώνεται και σε οργανωτικό επίπεδο με τη διεξαγωγή Στρογγυλού Τραπεζιού Υψηλού Επιπέδου, με θέμα «Γυναίκες και Κορίτσια: Καταλυτική Δράση για την Επίτευξη της Ισότητας των Φύλων».


Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε.:
  • το 2015, μόλις το 0,5% της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης αφορούσε δράσεις αντιμετώπισης έμφυλης βίας
  • μόνο το 43% των γυναικών σε περιοχές έκτακτης ανάγκης έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, παρόλο που το 60% των γυναικών που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού, βρίσκεται σε ζώνες κρίσης
  • μόλις το 1% της χρηματοδοτικής βοήθειας σε κράτη με εύθραυστη πολιτική κατάσταση είχε ως τελικό παραλήπτη το αντίστοιχο Υπουργείο Ισότητας των Φύλων ή τοπικές γυναικείες οργανώσεις.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, από την πρώτη στιγμή δραστηριοποιήθηκε στον αγώνα της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στη χώρα μας, με πρωτοβουλίες, δράσεις και συναντήσεις τόσο υπέρ της πρόταξης ζητημάτων ισότητας, όσο και της γενικότερης συνεισφοράς της στην κρισιμότητα του ζητήματος. Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. εμπίπτει στη θεματική ενότητα «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων».