Η ισότητα των φύλων στη βιομηχανική ανάπτυξη

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 20160 σχόλια

Ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των γυναικών
και προώθησης της ισότητας των φύλων στη βιομηχανική ανάπτυξη.


Ο εξειδικευμένος Οργανισμός του Συστήματος του Ο.Η.Ε. για τη βιομηχανική ανάπτυξη UNIDO επικαιροποιεί το πρόγραμμά του και δραστηριοποιείται υπέρ της ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της βιομηχανίας.

Οι στόχοι του αφορούν στη μείωση της φτώχειας, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς και την αειφορία του περιβάλλοντος. Έτσι, για πρώτη φορά -τα τελευταία 31 χρόνια-  υιοθετήθηκε Ψήφισμα με τίτλο «UNIDO, Ισότητα των Φύλων και Ενδυνάμωση των Γυναικών» στην πιο πρόσφατη Γενική Διάσκεψη του εξειδικευμένου Οργανισμού (Βιέννη, 30 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 2015), καθώς και η εκπόνηση Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών για την περίοδο 2016-2019.  Είναι χαρακτηριστικό δε ότι το εν λόγω Ψήφισμα GC.16/Res.3 υποστηρίχθηκε από όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια στις 3 Δεκεμβρίου 2015.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Στρατηγική 2016-2019 του UNIDO για θέματα γυναικών, με αντιπροσωπευτικότερα αυτών:

  • την προώθηση ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες στο τομέα των επιχειρήσεων μέσω ανάπτυξης κατάλληλων δεξιοτήτων, πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, δημιουργίας υποστηρικτικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και δικτύωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και της παραγωγικής δραστηριότητας, ειδικά στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες μετά τον τερματισμό των ένοπλων συρράξεων
  • την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη του Οργανισμού για τη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού πλαισίου στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας
  • την ανάπτυξη δικτύωσης και καλών πρακτικών μέσω της προβολής επιτυχημένων γυναικών στο χώρο των επενδύσεων και των επιχειρήσεων
  • την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών ως εργοδοτριών και ως εργαζομένων στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας και ενθάρρυνση των γυναικών για ενασχόληση με την καινοτομία, την επιστήμη και την τεχνολογία
  • τη συστράτευση για την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων και αξιοποίηση των προσωπικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης χωρίς το φύλο να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στις επαγγελματικές επιλογές
  • την οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον λόγω των δυσανάλογων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της μόλυνσης και του αυξανόμενου περιορισμού των φυσικών πόρων στο γυναικείο πληθυσμό κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών
  • την ενίσχυση της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε ηγετικές θέσεις
  • την εντατικοποίηση προσπαθειών με σκοπό την εξάλειψη κανονιστικών εμποδίων και πρακτικών σε βάρος των γυναικών, όπως: οι μισθολογικές ανισότητες λόγω φύλου για εργασία ίσης αξίας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ γυναικών και ανδρών, η πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η ελλιπής στατιστική καταγραφή και τεκμηρίωση με βάση τη μεταβλητή του φύλου στην οικονομική δραστηριότητα, η άνιση συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε ηγετικές θέσεις στον τομέα της βιομηχανικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, στον Οργανισμό για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη UNIDO, οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις το 32% του εξειδικευμένου προσωπικού τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ και σε θέσεις ευθύνης η παρουσία τους εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή. Εντούτοις, καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες για υιοθέτηση ενός Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και ήδη εφαρμόζεται ένα σύστημα ευέλικτης εργασίας για το προσωπικό, με σκοπό την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και για τα δύο φύλα.

Αναφορικά με τους δεκαεπτά Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030, ο Οργανισμός UNIDO εστιάζει σε δύο Στόχους: αφενός, λόγω θεματικής, ο ένατος Στόχος αποτελεί βασική προτεραιότητα, διότι αφορά τις υποδομές, τη βιώσιμη εκβιομηχάνιση και την καινοτομία. Από την άλλη, ο πέμπτος Στόχος για την ισότητα των φύλων και των ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών έχει οριζόντια διάσταση και αφορά το σύνολο των δεκαεπτά Στόχων του ΟΗΕ.

Τέλος, ο Οργανισμός για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί παράλληλα με σημείο αναφοράς την ένταξη της διάστασης του φύλου στο έργο του. Στόχος του είναι το όφελος της οικονομικής και κοινωνικής προόδου, καθώς και η ευημερία του πλανήτη, όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό Ψήφισμα της 16ης Γενικής Διάσκεψης.

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν τα δύο βασικά κείμενα του εν λόγω Διεθνούς Οργανισμού όσον αφορά τα θέματα ισότητας των φύλων στη βιομηχανική ανάπτυξη:
α) Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών 2016-2019:
 β) Ψήφισμα με τίτλο "UNIDO, Ισότητα των Φύλων και Ενδυνάμωση των Γυναικών" (σελίδες 13-15 των τελικών κειμένων της 16ης Γενικής Διάσκεψης έτους 2015):
Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                         Το  Γραφείο Τύπου, 15/07/2016                                                                 
Τηλ 2131511102


Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. gkatzios news - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger