Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   29/07/2015  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:15 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), λόγω ανάγκης τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων:
1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Φθορών Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε Τραϊανούπολης» ( Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.).


2. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Φθορών Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε Φερών » ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).


3. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Εργοταξιακής Σημάνσεων Έργου : « Επισκευές- Συντηρήσεις Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε Τραϊανούπολης.( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ).

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.
_________________________________________
και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Αγγλιάς Θεόδωρος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια