Πανελλαδική πρωτοπορία του Δήμου Αλεξ/πολης, ψηφίζοντας μέσα στο νέο κανονισμό την «Αξιολόγηση των αθλητικών σωματείων από το Δήμο»

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 20160 σχόλια

Πριν από κάποια χρόνια η Πολιτεία παραχώρησε στους Δήμους της χώρας την ευθύνη της λειτουργίας των αθλητικών χώρων που υπάρχουν στα όριά τους. Το γεγονός αυτό διαμόρφωσε μία ειδική σχέση μεταξύ των Οργανισμών που δημιούργησαν οι Δήμοι για τη διαχείριση των χώρων αυτών και των αθλητικών σωματείων που τους χρειάζονται για να μπορούν να επιτελούν το σημαντικό τους έργο. Μέχρι σήμερα η ειδική αυτή σχέση λειτουργεί χωρίς κριτήρια σχετικά με το ποιο σωματείο δικαιούται τι, γεγονός που δυστυχώς καθιστά απαραίτητη την πολιτική παρέμβαση ακόμα και για τα πιο απλά ζητήματα (π.χ., παραχώρηση ενός χώρου άθλησης).

Μετά από αρκετές συζητήσεις και προβληματισμό του ΜΓΣ Εθνικού Αλεξ/πολης, με άλλα αθλητικά σωματεία (τοπικά και ανά την Ελλάδα), με Ομοσπονδίες, αλλά και φορείς, θεωρήθηκε επιτακτική η ανάγκη να οριστούν διαφανή κριτήρια, που θα επιτρέπουν στο Δήμο να αξιολογεί τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο ευθύνης του και με βάση την αξιολόγηση αυτή να παραχωρεί σε κάθε ένα από αυτά ότι του αναλογεί από αυτά που έχει τη δυνατότητα να δώσει (ώρες χρήσης, υλικά, χρήματα).

Προς την κατεύθυνση αυτή, ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2014 μια διαδικασία διαβούλευσης, με ημερίδες, συζητήσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες, που σκοπό είχαν να ωριμάσει η ιδέα, να γίνουν διορθώσεις και να παρουσιασθεί, μια ολοκληρωμένη πρόταση, που θα τύχει της μεγαλύτερης δυνατής αποδοχής.

Η παραπάνω διαδικασία έγινε με την καθοδήγηση του καθηγητή του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ κ. Δημήτρη Γαργαλιάνου, την στήριξη του Υπευθύνου Αθλητισμού του Δήμου Ευόσμου κ. Γιώργου Γκανάτσιου και της επιστημονικής ομάδας του ΜΓΣ Εθνικού. Στην πορεία ενστερνίσθηκαν την πρόταση ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης Βαγγέλης Λαμπάκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα αθλητισμού του Δήμου, Γιάννης Βαταμίδης και φυσικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξ/πολης, που ψήφισε αρχές του Σεπτέμβρη, την πρόταση αξιολόγησης των σωματείων, μαζί με το νέο κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών χώρων.

Με αυτόν τον τρόπο όλοι όσοι πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της  διαδικασίας αξιολόγησης, κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα προς τη νέα εποχή του αθλητισμού, η οποία είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, εντιμότητα, οργάνωση και τάξη.

Το επόμενο στάδιο είναι η εφαρμογή της αξιολόγησης στην πράξη, στην αθλητική καθημερινότητα. Τα βήματα της αξιολόγησης είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα και οδηγούν στην βελτίωση του «είναι» και του «φαίνεσθε» του αθλητικού σωματείου. Έχουμε χρέος όλοι όσοι πιστεύουμε στην βελτίωση, στην οργάνωση, στην αξιολόγηση, να στηρίξουμε δυνατά την πρωτόγνωρη διαδικασία και να πάρουμε σύντομα τα πρώτα θετικά της αποτελέσματα.

Ήδη πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα, αλλά και σωματεία, μελετούν τη νέα πρόταση έτσι ώστε να την ενστερνισθούν και αλλού. Η πρακτική εφαρμογή της θα δείξει και πιθανές αδυναμίες της, που όταν διορθωθούν και αυτές, μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο μπούσουλα ακόμα και στην ΓΓΑ, φτάνοντας μέχρι του να συμπεριληφθεί  και στον αθλητικό νόμο.

Κων/νος Πατερόπουλος
Αντιπρόεδρος ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Αν.Μακ.Θράκης.Πρόταση: Κριτήρια αξιολόγησης οργάνωσης σωματείων

Κάθε κριτήριο αξιολογείται με 2 πόντους.
Για να πάρει την αναγνώριση κάθε επιπέδου ένα σωματείο πρέπει να έχει ΟΛΑ τα κριτήρια του επιπέδου.
Για να πάει στο επόμενο επίπεδο ένα σωματείο πρέπει να έχει ΟΛΑ τα κριτήρια των προηγούμενων επιπέδων.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Καταστατικό σε νομική ισχύ
Αναγνώριση από την οικεία Ομοσπονδία
Ειδική αναγνώριση από τη ΓΓΑ
Αποδεικτικό καταχώρησης του ονόματος του σωματείου στο Υπουργείο Εμπορίου
Ύπαρξη Εφόρου για κάθε άθλημα
Συνεργασία με νομικό σύμβουλο
Συνεργασία με λογιστή
Συνεργασία με ασφαλιστικό σύμβουλο
Επικαιροποιημένο σύντομο βιογραφικό σημείωμα για κάθε μέλος του ΔΣ
Αντίγραφο ποινικού μητρώου κάθε μέλους του ΔΣ
Εσωτερικός κανονισμός στον οποίο να περιέχονται:
     Οργανόγραμμα
     Δήλωση οράματος
     Δήλωση αποστολής
     Κανόνες για τη συμμετοχή αθλητών σε αγώνες
     Κανόνες για την αντιμετώπιση ανάρμοστων συμπεριφορών
     Κανόνες για την προστασία των αθλητών από τον εκφοβισμό (bullying)
     Κανόνες αντιμετώπισης έκτακτων φυσικών φαινομένων (πυρκαγιά, σεισμός, κλπ.)                         
                   
Διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης προηγούμενης χρονιάς
Συνεδριάσεις ΔΣ προηγούμενης χρονιάς
Προϋπολογισμός τρέχουσας χρονιάς
Προϋπολογισμός επόμενης χρονιάς
Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
Ενημερωμένη ιστοσελίδα
Συμβόλαια προπονητών εν ισχύ
Αρχείο αθλητών / προπονητών / μελών ΔΣ / μελών σωματείου


ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Ορισμός βραχυπρόθεσμων στόχων (1 – 3 χρόνια)
Συμμετοχή όλων των μελών του ΔΣ σε ένα σεμινάριο ηγεσίας και επιχειρηματικής διοίκησης μέσα στα τελευταία 2 χρόνια
Ετήσια διοργάνωση συνάντησης με τους γονείς των αθλητών
Ετήσια διοργάνωση συνάντησης με τοπικούς φορείς
Συμβόλαιο χρήσης για κάθε αθλητική εγκατάσταση εν ισχύ
Περιγραφή της θέσης εργασίας κάθε διοικητικού στελέχους
Περιγραφή της θέσης εργασίας κάθε προπονητή
Περιγραφές της θέσης εργασίας κάθε εθελοντή
Εσωτερικός Κανονισμός:
Πολιτική για τη χρήση του ονόματος και των συμβόλων του σωματείου
Πολιτική ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Τακτική επικοινωνία με τη Ομοσπονδία του αθλήματος
Διοργάνωση αγώνων τοπικού επιπέδου


ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Ορισμός μεσοπρόθεσμων στόχων (4 – 7 χρόνια)
Ετήσια εκτίμηση της πορείας του σωματείου σε σχέση με το Όραμα και την Αποστολή
Ετήσια ανασκόπηση και διαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού
Ιατρική ασφάλιση στελεχών
Οργάνωση κοινωνικών δράσεων:
     Εθελοντική αιμοδοσία
     Ημερίδα ενημέρωσης για τα οφέλη της άθλησης
     Ημερίδα ενημέρωσης για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος
Οργάνωση καλοκαιρινού camp
Ετήσιο σεμινάριο για την εκπαίδευση των εθελοντών
Ετήσιο σεμινάριο με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διοργάνωση αγώνων περιφερειακού επιπέδου


ΕΠΙΠΕΔΟ 4

Ορισμός μακροπρόθεσμων στόχων (8 - 10 χρόνια)
Διεξαγωγή ετήσιου συνεδρίου των μελών για τις μελλοντικές στρατηγικές
Ετήσιος έλεγχος από ανεξάρτητο λογιστή
Οικονομικό αποθεματικό για τη λειτουργία του σωματείου για ένα χρόνο
Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
Διευθυντής του σωματείου με μεταπτυχιακές σπουδές στην οργάνωση & διοίκηση του αθλητισμού
Μνημόνιο συνεργασίας με οργανισμούς:
      Πανεπιστημιακά ιδρύματα
      Επιστημονικά σωματεία
      Επιμελητήρια
      Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
      
Διοργάνωση αγώνων εθνικού επιπέδου
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. gkatzios news - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger