Απάντηση σε αναφορά της βουλευτού Έβρου του ΠΑΣΟΚ Όλγας Ρενταρή- Τέντε .

Απάντηση στην αναφορά  της βουλευτού Έβρου του ΠΑΣΟΚ  Όλγας Ρενταρή- Τέντε σχετικά  με το αίτημα του Συλλόγου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών του ΤΕΕ Ορεστιάδας περί άνισης μοριοδότησης της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εμπειρίας τους,  απεστάλη από τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο της απάντησης, τέτοιου είδους αδικία δεν υφίσταται, αφού με βάση την 6622/383/14-05-10 απόφαση του Υπ. Εργασίας περί καθορισμού  κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή του ωρομισθίου προσωπικού των ΕΠΑΣ, η μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας υπολογίζεται με ένα μόριο ανά ώρα διδασκαλίας,  ενώ η επαγγελματική εμπειρία προσμετράται ανά ημέρα εργασίας.
Όσον αφορά την  κατεύθυνση της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ο ΟΑΕΔ κατόπιν σχετικής
απόφασης του Διοικητή, καθορίζει ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να απασχολούνται ως ωρομίσθιοι καθηγητές μέχρι το 1/3 του συνόλου των διδακτικών ωρών της αντίστοιχης ειδικότητας, προκειμένου να μεταφέρουν την επαγγελματική τους εμπειρία στις σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
Σχετικά δε με την  επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται  στους μαθητές, αυτή είναι άμεσα  συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας και κατά συνέπεια το ωρομίσθιο προσωπικό  του ΟΑΕΔ είναι σημαντικό να διαθέτει την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια