Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Την Τετάρτη 30/12/2015, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Γ. Πατούλη. Σε πλαίσιο εποικοδομητικής συζήτησης, τέθηκαν θέματα που άπτονται της Ισότητας, καθώς και της ανάγκης για την συνέχιση της λειτουργίας του Γραφείου Ισότητας της ΚΕΔΕ.
Η Γενική Γραμματέας χαρακτήρισε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως «θεμελιώδες κύτταρο κοινωνικής συνοχής» και τόνισε ότι αποτελεί βασικό φορέα άσκησης πολιτικής και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής ενδυνάμωσης. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο,  ο ρόλος της είναι καταλυτικός στην προώθηση της Ισότητας των Φύλων.
Η Γενική Γραμματέας επεσήμανε τη σημασία διατήρησης του Γραφείου Ισότητας της ΚΕΔΕ και την αναβάθμισή του, μέσω των έμπειρων - εξειδικευμένων εργαζομένων του, αναφέροντας ότι, τόσο η  Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, όσο και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Παράλληλα, τόνισε την αναγκαιότητα να υπογραφεί από όλους τους Δήμους η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων. Η εν λόγω Χάρτα απευθύνεται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης, οι οποίες, με την υπογραφή της, αναλαμβάνουν δημόσια και επίσημη δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων και για την υλοποίηση δράσεων, που διατυπώνονται στη Χάρτα και εξειδικεύονται στον Οδηγό Εφαρμογής της. Παράλληλα, η Χάρτα δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να συγκροτήσουν Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.).
Πρόθεση της Γενικής Γραμματέα είναι η συγκρότηση των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας (Δ.Ε.Π.Ι.Σ) να είναι υποχρεωτική για τους Δήμους,  με συγκεκριμένη σύνθεση και περιεχόμενο, ενώ  πρότεινε να συμβάλει σε αυτό και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.
Επίσης,  κάλεσε τον κ. Πατούλη να συμβάλει στη συνέχιση  της λειτουργίας των Δομών των Δήμων (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) για τις γυναίκες που έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής βία , μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
Σε όλα τα παραπάνω υπήρξε συμφωνία των δυο πλευρών, όπως επίσης έγινε δεκτή η πρόταση του Προέδρου να πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. το προσεχές Συνέδριο Αιρετών γυναικών της ΚΕΔΕ.
 Τέλος, συμφωνήθηκε η συνέχιση της επικοινωνίας και της  συνεργασίας των δύο φορέων για την αποτελεσματικότερη ανάδειξη των θεμάτων, που αφορούν την Ισότητα των Φύλων και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.