Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 20160 σχόλια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 10/08/2016  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:30 , να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις.
 2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων  ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Έγκριση Δαπανών για την πραγματοποίηση της γιορτής λήξης Καλοκαιρινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Παιδιών Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ.Παντελίδης Γ.)
 4. Ορισμός Υπολόγου Διαχείρισης Τραπεζικού Λογαριασμού  ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Επιβολή προστίμου για παράνομες επιγραφές – πινακίδες Φαρμακείου (Εισηγ:κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου Έτους 2016 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Διαγραφή οφειλής τέλους Λαϊκής Αγοράς έτους 2015 από χρηματικό κατάλογο , λόγω λανθασμένης εγγραφής, στο όνομα της Ανδριανάκη Θεοδώρας ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Διαγραφή οφειλής τέλους Λαϊκής Αγοράς έτους 2015 από χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή του  ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Τροποποίηση της 835/2011 Α.Δ.Σ. , ως προς την οριοθέτηση- τοποθέτηση παραγωγών πωλητών της Συγκέντρωσης Σαββάτου. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 10. Ορισμός 3μερούς επιτροπής σύμφωνα με το 34107/20-07-2016 πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 11. Παραχώρηση διαφημιστικής εκμετάλλευσης στάσεων στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε ( Εισηγ:κ. Παντελίδης Γ.)
 12. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού - Λαογραφικού Συλλόγου Απαλού  " Ο ΦΑΡΟΣ" σχετικά με τη παράταση ωραρίου μουσικών εκδηλώσεων στον Απαλό κατά τις 15 και 16  Αυγούστους 2016( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 13. Έγκριση δαπανών τελετής λήξης κολυμβητικής περιόδου 2016 της Δημοτικής Ενότητας Φερών. ( Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)
 14. Έγκριση 5ης  Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016 ( Εισηγ: κ. Γερακάπουλος Χρ.)
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Έγκριση παράτασης αρχικής & συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου 1 «Αποχέτευση Φερών» του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση  επεξεργασίας λυμάτων Φερών(Αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας στην εταιρία «ΚΡΑΜΑ ΑΕ» ανάδοχο του έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου μουσικής σχολής Φερών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 19. Απαγόρευση κυκλοφορίας  οδού για την εκδήλωση του συμβουλευτικού κέντρου υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.  (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
 20. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σημάνσεως του έργου «Μετατόπιση υπόγειου δικτύου λόγω έργων κάθετου άξονα Εγνατίας (Τμήμα οικισμός Μοναστηράκι)»  (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
 21. Απαγόρευση κυκλοφορίας οδού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις VIA EGNATIA. (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία» (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος» και εξέταση της ένστασης του αναδόχου του έργου κατά της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 24. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων –εργοταξιακής  σημάνσεως έργου «Κατασκευή Μ/Τα και τοποθέτηση καμπίνας NGA-L στην Κίρκη Ν.Έβρου» (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
 25. Αίτημα του κ. Κεσανλή Ιωάννη του Δημητρίου για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. ( Εισηγ: κ. Ζιώγας Χρ.)
 26. Έγκριση της υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του  Δήμου  Αλεξανδρούπολης  και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ασφάλεια στις Πόλεις [European Forum for Urban Security (Efus) για την υλοποίηση του έργου «Τοπικοί Οργανισμοί κατά του εξτρεμισμού LIAISE II» ( Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)
 27. Σύμφωνη γνώμη Δ.Σ Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία του ήδη υφιστάμενου έργου « Υφιστάμενα Έργα Ύδρευσης Οικισμού Άβαντα» ( Εισηγ: κ.
 28. Σύμφωνη γνώμη Δ.Σ Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία του ήδη υφιστάμενου έργου « Υφιστάμενα Έργα Ύδρευσης Οικισμού Λεπτοκαρυάς» ( Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ε.)
 29. Σύμφωνη γνώμη Δ.Σ Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία του ήδη υφιστάμενου έργου « Υφιστάμενα Έργα Ύδρευσης Οικισμού Μέστης» ( Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ε.)
 30. Σύμφωνη γνώμη Δ.Σ Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία του ήδη υφιστάμενου έργου « Υφιστάμενα Έργα Ύδρευσης Οικισμού Πλάκας» ( Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ε.)
 31. Σύμφωνη γνώμη Δ.Σ Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία του ήδη υφιστάμενου έργου « Υφιστάμενα Έργα Ύδρευσης Οικισμού Αύρας – Κομάρου – Περάματος» ( Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ε.)
 32. Σύμφωνη γνώμη Δ.Σ Αλεξανδρούπολης για την συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Α ως κύριος εταίρος στην πρόταση προγράμματος «Νερό για την πόλη» και αποδοχής δωρεάς ποσού 973.000 δολαρίων Η.Π.Α. από την GWP-MED» ( Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ε.)
 33. Έγκριση της 90/2016 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", η οποία αφορά την "5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016" ( Εισηγ: κ Βαμβακερός Αντ.)
 34. Έγκριση μετακίνησης της Κοινωνικού Λειτουργού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» , κ. Τσαούση Ελένης, στην Αθήνα για τις ανάγκες του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 35. Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αντικατάσταση του( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 36. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου για τις ανάγκες του Τ.Ε.Β.Α. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 37. Απονομή μεταλλίου Α' Τιμής στον Αρχαιολόγο , Σισμανίδη Κωνσταντίνο           ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 38. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου , κ. Λαμπάκη Ευάγγελου, στην Αθήνα. ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 39. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 385/2016 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου , με θέμα «Έγκριση Δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Ιταλία.» ( Εισηγ: κ.Πρόεδρος Δ.Σ)Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΑγγλιάς Θεόδωρος
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. gkatzios news - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger