Κατάθεση Αναφοράς Δημοσχχάκη για την άμεση έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της διάταξης των άρθρων 1 και 3 του ν. 4331/2015

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 20160 σχόλια

Κατάθεση Αναφοράς για την άμεση έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της διάταξης των άρθρων 1 και 3 του ν. 4331/2015, που αφορά στην κατάργηση του παραβόλου για εξέταση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αν. Δημοσχάκης, με κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής, επιστολή του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Έβρου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της διάταξης των άρθρων 1 και 3 του ν. 4331/2015.

Σύμφωνα με την επιστολή τους και όπως αυτή μας κοινοποιήθηκε, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν την ανάγκη διακριτών μέτρων προστασίας, δεδομένης της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης που υφίστανται λόγω της βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που περνάει η χώρα, πέραν του πρόσθετου κόστους που απαιτείται για την κάλυψη βασικών αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία. Ζητείται η άμεση έκδοση εγκυκλίου για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 και 3 του ν. 4331/2015, που αφορούν στην κατάργηση του παραβόλου για εξέταση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
ΘΕΜΑ: Ζητείται η άμεση έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της διάταξης των άρθρων 1 και 3 του ν. 4331/2015, που αφορά στην κατάργηση του παραβόλου για εξέταση από τα ΚΕΠΑ
Κύριε Υπουργέ,
Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν την ανάγκη διακριτών μέτρων προστασίας, δεδομένης της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης που υφίστανται λόγω της βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίση που περνάει η χώρα μας, εάν λάβουμε υπόψη και το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι φορείς μέλη της έχουν αγωνιστεί από την πρώτη στιγμή να καταργηθεί το μέτρο της καταβολής του παραβόλου στα ΚΕΠΑ, ως απαράδεκτο στην παρούσα οικονομική περίοδο συρρίκνωσης των εισοδημάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
Στο πλαίσιο της ανακούφισης της ευπαθούς αυτής ομάδας του πληθυσμού, ψηφίστηκε ο ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69Α/2-7-2015) όπου στα άρθρα 1 και 3 θεσπίστηκε η κατάργηση του παραβόλου για εξέταση από τις Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
Δυστυχώς όμως έως και σήμερα, ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου, δεν έχει εφαρμοστεί η ανωτέρω διάταξη, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται άτομα με αναπηρία να πληρώνουν το παράβολο των 46,14 ευρώ στις γραμματείες των ΚΕΠΑ προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία τους για την καταβολή του επιδόματος που δικαιούνται, ή ακόμα και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι όχι μόνο δεν έχετε προβεί στην έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της ανωτέρω ευεργετικής διάταξης, αλλά αντίθετα έχετε προχωρήσει σε μειώσεις επικουρικών συντάξεων ατόμων με βαριές αναπηρίες, μειώσεις εξωιδρυματικών επιδομάτων και επιδομάτων απολύτου αναπηρίας, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης γίνεται δυσβάστακτο.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έκδοση της υπ’ αριθ. Δ23/οικ.34484/2655/26.07.2016 εγκυκλίου εφαρμογής της υπ΄ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908 τ.Β΄) Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, δεν εκδίδονται πλέον βιβλιάρια απορίας, αφού οι άποροι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μόνο με τον αριθμό του ΑΜΚΑ τους. Αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, εάν λάβουμε υπόψη ότι οι ανασφάλιστοι πολίτες για να κάνουν χρήση της εφαρμογής του μέτρου απαλλαγής από το παράβολο, πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠΑ το βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστου ή απόρου, σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού. Η Δ/νση Αναπηρίας του ΙΚΑ στην προσπάθειά της να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, εξέδωσε την υπ’ αριθ. πρωτ. Γ23/150/05.09.2016 ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία αναφέρει ότι για τον απεγκλωβισμό των ανωτέρω προσώπων από τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει, με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Ιδρύματος έχει δοθεί εντολή στα ΚΕΠΑ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Ηλεκτρονικού μητρώου ανασφάλιστων οικονομικά αδυνάτων της ΗΔΙΚΑ με το ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να μην υποβάλλονται στη δαπάνη καταβολής παραβόλου οι πολίτες που προσκομίζουν είτε αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας για την ένταξή τους στο σχετική Ηλεκτρονικό Μητρώο, είτε βεβαίωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτό.
Κύριε Υπουργέ,
Ζητάμε την άμεση έκδοση εγκυκλίου για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 και 3 του ν. 4331/2015, που αφορούν στην κατάργηση του παραβόλου για εξέταση από τα ΚΕΠΑ, ώστε να ανακουφιστεί ένας σημαντικός αριθμός ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, όπως οι ανασφάλιστοι και οι αιτούντες την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγησή τους από ένα ακόμη δυσβάσταχτο οικονομικό μέτρο.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι πάγιο αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι η κατάργηση του παραβόλου των 46,14 € για όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους, προκειμένου να κάνουν χρήση για όλες τις παροχές που δικαιούνται, π.χ. από το Υπουργείο Παιδείας (μετεγγραφές φοιτητών) ή από το Υπουργείο Οικονομικών (φοροαπαλλαγές) ή το Υπουργείο Μεταφορών κ.λπ.
Ως εκ τούτου θα θέλαμε να επισημάνουμε για ακόμη μία φορά, ιδιαίτερα σήμερα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, ότι κρίνεται αναγκαίο να δοθεί θεσμική λύση στην
εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου για όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους.
Κοινοποίηση από τον Νομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Έβρου προς τους Βουλευτές
Πρόεδρος Κων/νος Ευθυμιάδης

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. gkatzios news - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger