Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 20160 σχόλια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  14/12/2016  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα    18:00, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):


 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις.
 2. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Δήλωση έναρξης δραστηριοτήτων από το Δήμο Αλεξανδρούπολης του πρώην ΑΠΟΚΔΑ (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Διαγραφή οφειλής τέλους 2% (και 0,5% από 01-01-2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Διαγραφή οφειλής από Χρηματικό Κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 174, παρ. δ του Ν. 3463/2006 και επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και  ευπρεπισμού και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξανδρούπολης και Νομικών Προσώπων αυτού για τα έτη 2017 και 2018( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου (2015-2016) ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ (για το έτος 2016) ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 10. Συγκρότηση Επιτροπών του ν. 4412/2016 και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης: (A) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, (Β) Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών, και (Γ) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ελαστικών - ανταλλακτικών και εργασιών οχημάτων – μηχανημάτων έργων, για το έτος 2017( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 11. Τροποποίηση των αριθ. 253/2010 &475/2011 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης σχετικές με μείωση δημοτικών τελών κατά 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 12. Αποδοχή και Έγκριση παγίων περιουσιακών στοιχείων του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. « ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΑΠΟΚΔΑ» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 13. Νέοι εκπαιδευτές Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ( Εισηγ: κ.  Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)
 14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην επιτροπή του Π.Δ. 23/2000 ( Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 15. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2017-2018  (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 16. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών  για το έργο «Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας 200ΚW για θέρμανση και ΖΝΧ  στο Α΄ παιδικό σταθμό  Αλεξ/πολης & Β΄ παιδικό σταθμό Φερών»  (Εισηγ.: Φαλέκας Ι.)
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή βάσης γλυπτού καραβιού» (Εισηγ :Γερακόπουλος Χ.)
 18. Έγκριση 2ου ΑΠΕ-2ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτιρίων» ( Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)
 19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου σύνδεσης Αύρας –Συκορράχης» ( Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ης Συμπληρωματικής  του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου Άνθειας –Αγνάντιας»( Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)
 21. Έγκριση 2ου ΑΠΕ(συμπληρωματική σύμβαση) -1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Άβαντα» (Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών» (Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)
 23. Διάλυση σύμβασης και ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση χώρου   πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Δ.Ε.Κίρκης» Τανταλάκης Θ. (Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)
 24. Διάλυση σύμβασης και ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή   πρώην Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Κοίλα της  Δ.Ε. Φερών»( Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)
 25. Έγκριση παράτασης έργου κατά 3 μήνες  «Περίφραξη γηπέδου Παλαγίας» (Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)                               Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. gkatzios news - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger