Αλεξανδρούπολη – Συνεδριάζουν Δημ. Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 20170 σχόλια

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   16/01/2017  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 , να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):
 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, έως ένα δίμηνο για το έτος 2017 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Απροθυμία της αγοράς προς χρηματοδότηση του δανείου των 2.900.000 ευρώ για την κατασκευή του σφαγείου στις Φέρες ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου 2.900.000 ευρώ για την κατασκευή σφαγείου στις Φέρες ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Αποδοχή δημιουργίας ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του ΧΠ του Πράσινου Ταμείου του άξονα 4 – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 6. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Σποραδικές αποκαταστάσεις επί της συνδετήριας οδού Τριφυλλίου με την εθνική οδό» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 7. Έγκριση παράτασης αρχικής & συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου  1: «Αποχέτευση Φερών» του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών (αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984) (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 8. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης έργου «Κατασκευή βάσεων & τοποθέτηση καμπινών NGA στη Θυμαριά & Γεμιστή Έβρου» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 9. Ακύρωση της 270/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου “Eπισκευή και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αλεξανδρούπολης” (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Έγκριση αίτησης παραίτησης της κ. Καπαταγίδου Μαρίας από μέλος του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας και αντικατάσταση της (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)
 11. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Πεϊχαμπέρη Πασχάλη από μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για επαγγελματικούς λόγους (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Σύμβουλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου, για συμμετοχή του στο Δ.Σ του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
Η οικονομική Επιτροπή
Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ   16/01/2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου,  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010),  για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:
1.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)
2.Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου 2.900.000 ευρώ για την κατασκευή σφαγείου στις Φέρες. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)
3.Ακύρωση της υπ ΄ αριθμ. 154/2016 απόφασης    Ο.Ε., σχετικά με την «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και των όρων διακήρυξης του έργου ¨Επισκευή και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ » (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
4.Ακύρωση  της υπ΄ αριθμ. 219/2016 απόφασης Ο.Ε. σχετικά με τη «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ¨Επισκευή και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αλεξανδρούπολης¨» (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές  τους, προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.                                                     
                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                        ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ                                                                         
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. gkatzios news - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger