«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός International Orthodox Christian Charities – IOCC, με την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος Jaharis Family Foundation και άλλων ελληνοαμερικανικών ιδρυμάτων και ιδιωτών, χρηματοδοτεί ένα πιλοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτικών συνεταιρισμών, ομάδων και συλλόγων.
Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τις παραγωγικές δραστηριότητες ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών (διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης, μηχανολογικού εξοπλισμού, μάρκετινγκ κλπ). Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί αναπτυξιακές δράσεις σε ποσοστό  έως 100% με ανώτερο όριο χρηματοδότησης έως το ποσό των €10.000. Η δαπάνη εκάστης προμήθειας των εγκεκριμένων αναπτυξιακών προτάσεων, θα καλυφθεί απευθείας από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν αποκλειστικά και μόνο συνεταιρισμοί, ομάδες, σύλλογοι και όχι μεμονωμένοι παραγωγοί που εδρεύουν στις περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής-Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ανταποδοτικά οι ομάδες των παραγωγών που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα θα διαθέσουν το 10% της αξίας της ενίσχυσης σε είδος από την παραγωγής τους,  ως δωρεά σε ένα τοπικό ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015, ώρα 15:00
Τόπος υποβολής αιτήσεων: Μπορείτε να στείλετε την αίτηση σας και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα ηλεκτρονικά (scanned) στο email: y.daskalakis@mkoapostoli.gr ή με κούριερ στα γραφεία της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743 Αθήνα, Υ/Ο κ. Γεωργίου Δασκαλάκι.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής  και την αίτηση συμμετοχής, στο website της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ www.mkoapostoli.gr και στο τηλέφωνο 2130 184426.
                                                          Η Εκτελεστική Γραμματέας
                                                                        


                                                                                                                   Ζωή Κοσμίδου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια