ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ "ΚΤΙΡΙΑΚΟ" ΤΟΥ ΓΕΛ ΦΕΡΩΝ

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 20160 σχόλια

Μαρούσι, 2-12-2016
Αρ. Πρωτ.206085/Φ1 ΕΞ 190366 εισ
ΘΕΜΑ: "Απάντηση σε Αναφορά".
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας: ΠΑΒ 316/7-11-2016
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας και σε επιστολή του Συλλόγου Γονέων, του Συλλόγου Διδασκόντων, του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή Γενικού Λυκείου Φερών την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Ρίζος σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της άνω σχολικής μονάδας και στα θέματα αρμοδιότητας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όσον αφορά στις κτιριακές υποδομές των σχολείων, σας γνωρίζουμε ότι τα έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσής τους, εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης των Δήμων (άρθρο 5 του Ν. 1894/1990, ΦΕΚ 110/Α', άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ' του Ν. 3463/2006), καθώς οι αρμοδιότητες απόκτησης γης, προγραμματισμού, μελέτης και ανέγερσης νέων διδακτηρίων (άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α'). Έργα σχολικής στέγης υλοποιεί παράλληλα και η εταιρεία "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε." (δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013, ΦΕΚ 216/Α' και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, ΦΕΚ 2856/Β'), ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας "ΟΣΚ Α.Ε." στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών
Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, αναφορικά με τη σχολική στέγη, είναι επιτελικός με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα. Τα κτιριολογικά προγράμματα εκπονούνται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής (Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181/Α', όπως έχει τροποποιηθεί) και ισχύουν για την ΟΣΚ Α.Ε. (πλέον "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.") και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (πλέον Δήμους) όλης της χώρας (αρ. 18 του Ν. 3467/2006, ΦΕΚ 128/Α'). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ύστερα από έλεγχο στο αρχείο της άνω Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΕ.Θ. δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος, ούτε η υποβολή αιτήματος σε εκκρεμότητα, για την εν λόγω σχολική μονάδα, από το 2008 έως σήμερα.
Όσον αφορά στη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου, με σκοπό την αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των σχολικών κτιρίων και της ασφάλειας που παρέχουν στους χρήστες σε ενδεχόμενο σεισμού, καθώς και τον προσδιορισμό ενδεχόμενης απαιτούμενης μελέτης αντισεισμικής ενίσχυσης τους, σημειώνεται ότι το έργο αυτό έχει ανατεθεί στην Εταιρεία "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.", δίχως να αποκλείεται η δυνατότητα εκπόνησης μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας εκ μέρους του Δήμου για σχολικές κτιριακές μονάδες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ. Φ. 3. 1/9209Α/14-11-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης, μετά από επικοινωνία της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, στην αρμοδιότητα και ευθύνη του οποίου είναι οι σχολικές εγκαταστάσεις, έγινε γνωστό ότι, μετά από χρονικό διάστημα πέντε σχεδόν ετών κατά τα οποία ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ήταν σε αναζήτηση οικοπέδου, βρίσκεται τώρα σε συνεννόηση με τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., για να συνταχθεί η μελέτη και αμέσως μετά να υποβληθεί από το Δήμο ο φάκελος για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας-Θράκης, σε επανειλημμένες προσπάθειες του να ενημερώσει και να παρέμβει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, για την εξεύρευση λύσης, έλαβε ως απάντηση την ίδια υπόσχεση για σύντομη διευθέτηση του ζητήματος. Με έγγραφο της άνω υπηρεσίας, έχει ήδη ζητηθεί ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να λυθεί το υφιστάμενο πρόβλημα στέγασης του ΓΕ.Λ. Φερών αλλά και το σχεδιασμό τους για το παλαιό κτίριο. Σε κάθε περίπτωση, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης θα δώσει άμεσα την έγκρισή του για την κατασκευή νέου σχολικού κτιρίου, όποτε του ζητηθεί, αφού υποβληθεί ο ολοκληρωμένος φάκελος του έργου για εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω, κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Αναφοράς στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υπό την εποπτεία του οποίου έχει περιέλθει ο φορέας "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.", καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την εποπτεία του οποίου υπάγονται οι ΟΤΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. gkatzios news - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger