«Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ανέδειξε την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ως καταλύτη ειρήνης και προόδου στην 38η Γενική Διάσκεψη της UNESCO»

Η 38η Γενική Διάσκεψη του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών UNESCO πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι το διάστημα 3-18 Νοεμβρίου 2015. Η Γενική Διάσκεψη διεξάγεται κάθε διετία, φέτος συνέπεσε με την επέτειο των εβδομήντα χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού και το πρόγραμμα των εργασιών διαρθρώθηκε σε έξι Επιτροπές:
α) Εκπαίδευση
β) Φυσικές Επιστήμες
γ) Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες
δ) Πολιτισμός
ε) Επικοινωνία & Πληροφορία
στ) Διαχείριση Ανθρωπίνων & Οικονομικών Πόρων του Οργανισμού και Εξωτερικές Σχέσεις.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. συμμετείχε στις εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών το χρονικό διάστημα 10-12/11/2015 με βασικό στόχο την ανάδειξη της οριζόντιας διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της δημόσιας δράσης.

Η ισότητα των φύλων, μαζί με την Αφρική, έχει χαρακτηριστεί ως «παγκόσμια προτεραιότητα» για την UNESCO. Στόχος του Διεθνούς Οργανισμού είναι η συμπερίληψη της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σύνολο των πολιτικών και των δράσεών του.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συμμετείχε ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα, η οποία απέστειλε εκπρόσωπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στη συγκεκριμένη Επιτροπή και έτσι αξιοποιήθηκε η ευκαιρία για ανάδειξη του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ένα κλίμα εξωστρέφειας και δημιουργικότητας σε συνάρτηση με την παγκόσμια προτεραιότητα της UNESCO. Με την κατάλληλη προετοιμασία εντός Ελλάδος και τη δραστηριοποίηση εντός UNESCO, η Ελλάδα, μέσω της Γ.Γ.Ι.Φ., επέτυχε να συγκεντρώσει τα θετικά σχόλια τόσο της Γραμματείας της 38ης Γενικής Διάσκεψης όσο και σημαντικού αριθμού Κρατών-Μελών.

Με απόφαση της κας Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, η Γ.Γ.Ι.Φ. εκπροσωπήθηκε από τον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Η ελληνική παρέμβαση έγινε στην έναρξη των εργασιών της εν λόγω Επιτροπής στις 10/11/2015 και στη λήξη τους στις 12/11/2015. Την πρώτη ημέρα ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. εξέφρασε την στήριξη της Ελλάδας στο έργο της UNESCO, χαιρέτισε τον ορισμό της ισότητας των φύλων από τον Διεθνή Οργανισμό ως παγκόσμια προτεραιότητα και αναφέρθηκε στο πολυδιάστατο έργο της χώρας μας στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών με έμφαση στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ).

Στις 12/11/2015 ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο γυναικείο πληθυσμό του πλανήτη, στην ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου και στις πολιτικές περιβάλλοντος, ενώ ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με αναφορά στην πρόσφατη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον Διεθνή Οργανισμό Μετεωρολογίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε αυτό τον τομέα.

Η ελληνική συμμετοχή έχει καταγραφεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού:Ως αναγνώριση του επαγγελματισμού, της συνέπειας και της εγρήγορσης της ελληνικής πλευράς, η Γραμματεία της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO έδωσε στην Ελλάδα το προνόμιο να απευθυνθεί πρώτη στην ολομέλεια της Επιτροπής Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη των τριήμερων εργασιών της. Επιπλέον, η πανηγυρική εκλογή της χώρας μας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO μέχρι το 2019 προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για την περαιτέρω ανάδειξη της ισότητας των φύλων ως καταλύτη προόδου, ειρήνης και δημοκρατίας.

Στις 12/11/2015 ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. παρακολούθησε την παράλληλη εκδήλωση της UNESCO με τίτλο “Unite4Heritage” (Ενωνόμαστε για την Κληρονομιά), μία παγκόσμια πρωτοβουλία εστιασμένη στον αραβικό κόσμο με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτιστικής πολυμορφίας και κληρονομιάς ενάντια στην καταστροφή πολιτιστικών μνημείων και στην προπαγάνδα μίσους κυρίως μεταξύ των νέων. Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2015 από τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, η οποία και συμμετείχε στο πάνελ της εκδήλωσης. Επισημαίνεται ότι το διάστημα 26-28 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού το 9ο  Forum Νεολαίας με τη συμμετοχή περίπου πεντακοσίων νέων γυναικών και ανδρών από 159 Κράτη-μέλη με βασικό θέμα την Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τα Συμπεράσματα των τριήμερων εργασιών κατατέθηκαν στις Επιτροπές της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO και βέβαια η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών  και η ενδυνάμωση της θέσης της νεολαίας στο σύγχρονο κόσμο χωρίς ίχνος διάκρισης λόγω φύλου δεν ήταν δυνατόν να απουσιάζει από το κείμενο των Συμπερασμάτων.

Η πλήρης ενημερωτική έκθεση για τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 38η Γενική Διάσκεψη της UNESCO έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.:  


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια