Η "ΑΝΑ.Σ.Α." ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του επικεφαλής και των δημοτικών συμβούλων της δημοτικής παράταξης "ΑΝΑ.Σ.Α" με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Στη συζήτηση που έγινε αναδείχθηκαν τα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις δομές και της υπηρεσίες του δήμου, με κυρίαρχο θέμα την έλλειψη προσωπικού η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε νευραλγικούς τομείς της λειτουργίας του.
Ένα από τα «σημαντικά ζητήματα» που τέθηκε κατά τη συζήτηση, ήταν το ενδεχόμενο των ιδιωτικοποιήσεων (όπως επί παραδείγματι στον τομέα της καθαριότητας) και τις συζητήσεις που γίνονται για πιθανή εφαρμογή του Κυπριακού μοντέλου. Η άποψη του συλλόγου ταυτίζεται με τις πάγιες θέσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ, για «Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα» όλων των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Ειδικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην αποπληρωμή των οφειλούμενων υπερωριών κυρίως στον τομέα της καθαριότητας από παραλείψεις διαδικαστικού χαρακτήρα, με ορατό όμως τον κίνδυνο να χαθούν τα χρήματα του πρώτου οκταμήνου για το τρέχον έτος.
Επίσης τονίστηκε η ανάγκη ψηφιοποίησης των αρχείων του δήμου, το ζήτημα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ) και η ανάγκη καλύτερου προγραμματισμού στο θέμα με τα 5μηνα.
Αυτό που αναφέρθηκε από πλευράς της "ΑΝΑ.Σ.Α", είναι η ανάγκη της εργασιακής ειρήνης, η στήριξη των δίκαιων αιτημάτων τους και φυσικά η συνεχής επαφή με τους ανθρώπους του συλλόγου αλλά και όλους τους εργαζόμενους.
Για αυτό και η επίσκεψή μας αυτή θα επαναληφθεί πολύ σύντομα και εντάσσεται στο πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδειών της Δημοτικής παράταξης "ΑΝΑ.Σ.Α." αλλά και στην ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας  και ενημέρωσης με τους φορείς, τους συλλόγους και φυσικά τους κατοίκους του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης