Πρόταση Αξιολόγησης αθλητικών σωματείων από τους ΔήμουςΤου Κων/νου Πατερόπουλου

Πριν από λίγα χρόνια η Πολιτεία παραχώρησε στους Δήμους της χώρας την ευθύνη της λειτουργίας των αθλητικών χώρων που υπάρχουν στα όριά τους. Το γεγονός αυτό διαμόρφωσε μία ειδική σχέση μεταξύ των Οργανισμών που δημιούργησαν οι Δήμοι για τη διαχείριση των χώρων αυτών και των αθλητικών σωματείων που τους χρειάζονται για να μπορούν να επιτελούν το σημαντικό τους έργο. Μέχρι σήμερα η ειδική αυτή σχέση λειτουργεί χωρίς κριτήρια σχετικά με το ποιο σωματείο δικαιούται τι, γεγονός που δυστυχώς καθιστά απαραίτητη την πολιτική παρέμβαση ακόμα και για τα πιο απλά ζητήματα (π.χ., παραχώρηση ενός χώρου άθλησης).
Μετά από αρκετές συζητήσεις με άλλα αθλητικά σωματεία (τοπικά και ανά την Ελλάδα) το ΔΣ του ΜΓΣ Εθνικού θεώρησε επιτακτική την ανάγκη να οριστούν διαφανή κριτήρια που θα επιτρέπουν στο Δήμο να αξιολογεί τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο ευθύνης του και με βάση την αξιολόγηση αυτή να παραχωρεί σε κάθε ένα από αυτά ότι του αναλογεί από αυτά που έχει τη δυνατότητα να δώσει.
Προς την κατεύθυνση αυτή, τον Ιούνιο του 2014 ο Εθνικός διοργάνωσε μία εξειδικευμένη ημερίδα με θέμα την αξιολόγηση των σωματείων από τους Δήμους, με ομιλητές τον καθηγητή του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ κ. Δημήτρης Γαργαλιάνο και τον Υπεύθυνο Αθλητισμού του Δήμου Ευόσμου κ. Γιώργο Γκανάτσιο. Στην ημερίδα συμμετείχαν και στελέχη του Δήμου.
Μετά την εμπεριστατωμένη παρουσίαση των επιστημών, τους προτάθηκε να δημιουργήσουν ένα «εργαλείο» για την αξιολόγηση των σωματείων από το Δήμο, το οποίο και πραγματοποίησαν με την βοήθεια των φοιτητών Αντωνίας Καλαφατζή και Τάσου Μεσηνέζη, οι οποίοι ήταν αθλητές του Εθνικού.
Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Δήμος Αλεξ/πολης ανταποκρίθηκε και αποδέχθηκε την πρόταση της αξιολόγησης των σωματείων και μάλιστα με προαπαιτούμενο να έχουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την ΓΓΑ.
Το επόμενο διάστημα, μετά από μια περίοδο διαβούλευσης, αναμένεται το σύστημα αξιολόγησης να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και να ισχύσει στο Δήμο Αλεξ/πολης.
Πιστεύουμε ότι η ανάγκη αξιολόγησης των σωματείων από τους Δήμους γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λόγω της οικονομικής συρρίκνωσης οι Δήμοι αδυνατούν να επιδοτούν, αλλά και να εξυπηρετούν, υπέρμετρα μεγάλο αριθμό σωματείων, όπως υπάρχει τώρα.
Με αυτόν τον τρόπο ο ΜΓΣ Εθνικός, ο Δήμος και όλοι όσοι πιστεύουν στην αναγκαιότητα της διαδικασίας αυτής κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα προς τη νέα εποχή του αθλητισμού, η οποία είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, εντιμότητα, οργάνωση και τάξη.

 Πρόταση:
Τα προβλήματα που δημιουργούνται στις σχέσεις μεταξύ των ΟΤΑ και των σωματείων επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται μέσα στo πλαίσιο των επιτρεπτών θεσμικών ορίων με:
α) διαφάνεια και κριτήρια στις οποιεσδήποτε παροχές και
β) θεσμοθέτηση διαδικασιών και κανόνων που να αποτρέπουν τις προσωπικές και πολιτικές παρεμβάσεις
Η σχέση των αθλητικών οργανισμών με τους Αθλητικούς Συλλόγους πρέπει να διέπεται από τις έννοιες της συνεργασίας, διαφάνειας, αλληλεγγύης και μέσα από τις αρχές που εκπορεύονται από το αθλητικό ιδεώδες.
Κριτήρια αξιολόγησης οργάνωσης σωματείων
Κάθε κριτήριο αξιολογείται με …2… πόντους και βγαίνει σύνολο πόντων επιπέδου.
Για να πάρει την αναγνώριση κάθε επιπέδου ένα σωματείο πρέπει να έχει ΟΛΑ τα κριτήρια του επιπέδου.
Για να πάει στο επόμενο επίπεδο ένα σωματείο πρέπει να έχει ΟΛΑ τα κριτήρια των προηγούμενων επιπέδων.
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
Καταστατικό σε νομική ισχύ
Αναγνώριση από την οικεία Ομοσπονδία
Ειδική αναγνώριση από τη ΓΓΑ
Αποδεικτικό καταχώρησης του ονόματος του σωματείου στο Υπουργείο Εμπορίου
Ύπαρξη Εφόρου για κάθε άθλημα
Συνεργασία με νομικό σύμβουλο
Συνεργασία με λογιστή
Συνεργασία με ασφαλιστικό σύμβουλο
Επικαιροποιημένο σύντομο βιογραφικό σημείωμα για κάθε μέλος του ΔΣ
Αντίγραφο ποινικού μητρώου κάθε μέλους του ΔΣ
Εσωτερικός κανονισμός στον οποίο να περιέχονται:
Οργανόγραμμα
Δήλωση οράματος
Δήλωση αποστολής
Κανόνες για τη συμμετοχή αθλητών σε αγώνες
Κανόνες για την αντιμετώπιση ανάρμοστων συμπεριφορών
Κανόνες για την προστασία των αθλητών από τον εκφοβισμό (bullying)
Κανόνες αντιμετώπισης έκτακτων φυσικών φαινομένων (πυρκαγιά, σεισμός, κλπ.)
Διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης προηγούμενης χρονιάς
Συνεδριάσεις ΔΣ προηγούμενης χρονιάς
Προϋπολογισμός τρέχουσας χρονιάς
Προϋπολογισμός επόμενης χρονιάς
Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
Ενημερωμένη ιστοσελίδα
Συμβόλαια προπονητών εν ισχύ
Αρχείο αθλητών / προπονητών / μελών ΔΣ / μελών σωματείου
Ιστορικότητα σωματείου: έως 10 έτη ιστορία +2 πόντους
10-30 έτη ιστορία +4 πόντους
30 έτη και πάνω +5 πόντοι
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
Ορισμός βραχυπρόθεσμων στόχων (1 – 3 χρόνια)
Συμμετοχή όλων των μελών του ΔΣ σε ένα σεμινάριο ηγεσίας και επιχειρηματικής διοίκησης μέσα στα τελευταία 2 χρόνια
Ετήσια διοργάνωση συνάντησης με τους γονείς των αθλητών
Ετήσια διοργάνωση συνάντησης με τοπικούς φορείς
Συμβόλαιο χρήσης για κάθε αθλητική εγκατάσταση εν ισχύ
Περιγραφή της θέσης εργασίας κάθε διοικητικού στελέχους
Περιγραφή της θέσης εργασίας κάθε προπονητή
Περιγραφές της θέσης εργασίας κάθε εθελοντή
Εσωτερικός Κανονισμός:
Πολιτική για τη χρήση του ονόματος και των συμβόλων του σωματείου
Πολιτική ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Τακτική επικοινωνία με τη Ομοσπονδία του αθλήματος
Διοργάνωση αγώνων τοπικού επιπέδου
ΕΠΙΠΕΔΟ 3
Ορισμός μεσοπρόθεσμων στόχων (4 – 7 χρόνια)
Ετήσια εκτίμηση της πορείας του σωματείου σε σχέση με το Όραμα και την Αποστολή
Ετήσια ανασκόπηση και διαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού
Ιατρική ασφάλιση στελεχών
Οργάνωση κοινωνικών δράσεων:
Εθελοντική αιμοδοσία
Ημερίδα ενημέρωσης για τα οφέλη της άθλησης
Ημερίδα ενημέρωσης για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος
Οργάνωση καλοκαιρινού καμπ
Ετήσιο σεμινάριο για την εκπαίδευση των εθελοντών
Ετήσιο σεμινάριο με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διοργάνωση αγώνων περιφερειακού επιπέδου
ΕΠΙΠΕΔΟ 4
Ορισμός μακροπρόθεσμων στόχων (8 - 10 χρόνια)
Διεξαγωγή ετήσιου συνεδρίου των μελών για τις μελλοντικές στρατηγικές
Ετήσιος έλεγχος από ανεξάρτητο λογιστή
Οικονομικό αποθεματικό για τη λειτουργία του σωματείου για ένα χρόνο
Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
Διευθυντής του σωματείου με μεταπτυχιακές σπουδές στην οργάνωση & διοίκηση του αθλητισμού
Μνημόνιο συνεργασίας με οργανισμούς:
Πανεπιστημιακά ιδρύματα
Επιστημονικά σωματεία
Επιμελητήρια
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διοργάνωση αγώνων εθνικού επιπέδου

Την κοινή πρόταση του ΜΓΣ Εθνικού και του Δήμου Αλεξ/πολης "περί Αξιολόγησης των Σωματείων από τους Δήμους", παρουσίασε στο 16ο Συνέδριο της ΕΛΛΕΔΑ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού), στην Θεσ/νίκη, ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θράκης, Κων/νος Πατερόπουλος.  Η παρουσίαση έτυχε μεγάλης αποδοχής και ήδη πολύ Δήμοι στην Ελλάδα ενδιαφέρθηκαν για την ενημέρωση και εφαρμογή της πρότασης.
Παρόλα αυτά από ότι φαίνεται ο Δήμος Αλεξ/πολης θα προλάβει να είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που θα εφαρμόσει την Αξιολόγηση στα Αθλητικά Σωματεία.
Η πρόταση αυτή παρουσιάσθηκε και στο 1ο Συνέδριου του ΜΓΣ Εθνικού το Σεπτέμβριο στην Αλεξ/πολη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια