Από 1η Σεπτεμβρίου η εξωδικαστική ρύθμιση τραπεζικών οφειλών


Τίθεται σε εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου, το μέτρο της εξωδικαστικής ρύθμισης τραπεζικών οφειλών, για τους πολίτες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι δανειολήπτες, που αποδεδειγμένα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους πιστωτές τους.

Από το 2011 ο λόγος στα ειρηνοδικεία

Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να αναλάβουν ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, οι Ενώσεις Καταναλωτών, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, Δικηγόρος ή άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας.
Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, τον λόγο θα έχουν τα 80 νέα Ειρηνοδικεία, τα οποία θα ενεργοποιηθούν από τις αρχές του 2011. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια